Samenstelling Comité Museum44

Zonet werd er vanuit de bestuursvergadering van NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 vzw een specifiek comité samengesteld voor de oprichting van het nieuwe museum. Het comité bestaat uit Marc Cauwbergs, Katrin Duerinckx en Tom Devos. Zij zullen de subsidieaanvragen, budgettering en inhoudelijke indeling voor hun rekening nemen.