Expo: Belgen in Neuengamme

Van zaterdag 8 juni 2024 tot en met zondag 28 juli 2024, Sint-Mattheüskerk Meensel

Eind 1938 richtte de SS een buitenkamp van het concentratiekamp Sachsenhausen op in een verlaten steenfabriek in de buitenwijk Neuengamme van Hamburg. In de vroege zomer van 1940 werd Neuengamme een onafhankelijk kamp en tot 1945 bleef dit het belangrijkste concentratiekamp in Noordwest-Duitsland. Tijdens de oorlog stuurden de Gestapo (geheime staatspolitie) en de SS-veiligheidsdienst tienduizenden mensen naar het kamp vanuit heel bezet Europa naar het concentratiekamp Neuengamme.

In het concentratiekamp Neuengamme en de ruim 85 buitenkampen, die overal in Noord-Duitsland waren opgezet voor bouwprojecten en wapenproductie, moesten gevangenen dwangarbeid verrichten voor de oorlogseconomie. De leef- en werkomstandigheden waren moordend. In totaal stierven minstens 42.900 mensen in het hoofdkamp en de bijkampen van Neuengamme, of ze stierven tijdens de dodenmarsen toen de kampen werden geëvacueerd of toen de gevangenenschepen werden gebombardeerd. Nog eens enkele duizenden gevangenen stierven nadat ze van Neuengamme naar andere concentratiekampen waren vervoerd, of ze kwamen na de oorlog om als gevolg van de opsluiting.

Ongeveer 3.650 Belgische gevangenen werden gedeporteerd naar KZ Neuengamme, waarvan ongeveer 150 vrouwen. De meesten van hen werden gearresteerd om politieke redenen, met name voor “anti-Duits gedrag”, weigering om de orders van de Duitse bezetter en autoriteiten op te volgen of actief verzet. Ook pogingen om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland kon leiden tot arrestatie en deportatie.

In deze tentoonstelling ontdek je alles over het concentratiekamp van Neuengamme en haar bijkampen, aan de hand van persoonlijke verhalen van de Belgische gevangenen die er verbleven.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen in de Sint-Mattheüskerk van Meensel, Binkomstraat 1, 3391 Meensel-Kiezegem elk weekend van 10u tot 17u van zaterdag 8 juni tot en met zondag 28 juli 2024. Combineer jouw bezoek ook met een bezoek aan de permanente expo in Museum44 Meensel-Kiezegem, of plan een geleid bezoek met gids. Meer informatie op museum44.be.