Museum44 – Bestuursmededeling

Naar aanleiding van een recent verschenen communicatie in de Gemeente Tielt-Winge wensen wij vanuit Museum44 te benadrukken dat wij graag iedereen van harte verwelkomen in ons museum, ongeacht gender, geloofsovertuiging, ras of politieke overtuiging. Wij wensen echter niet geassocieerd te worden met enige politieke partij noch beweging, daar wij het noodzakelijk achten onze neutraliteit in deze te bewaren.

Om deze reden vragen wij voortaan om in regel met ons huisreglement, indien men Museum44 wenst te vermelden op uitgaande publieke communicatie, dit eerst in overleg met Museum44 dient te gebeuren via schriftelijke aanvraag en inachtname van de communicatieverplichting inzake onze subsidiepartners, zijnde het vermelden van onze founding partners en overheden die u kan terugvinden op deze pagina.

Namens het bestuur,

Marc Cauwbergs
Voorzitter Museum44